Nowa specjalność w Lęborku

W dniu 24 września 2008r. Senat WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na kierunku zarządzanie w Wydziale Zamiejscowym w Lęborku nowej, czwartej specjalności: Zarządzanie w administracji publicznej.
Przedmioty oferowane w ramach specjalności umożliwią studentom zapoznanie się z przeglądem standardów z zakresu głównych dziedzin dotyczących funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i w strukturach Unii Europejskiej.