INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

7 października 2013 r. o godz. 13.00 odbędzie się uroczysta, jubileuszowa inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014. WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni  jest najstarszą niepubliczną szkołą wyższą na Pomorzu – rozpoczyna 20 rok działalności.

Wykład inauguracyjny pt. „Współczesne problemy długu publicznego – perspektywa globalna, europejska i polska” wygłosi prof. nadzw. dr hab. Dariusz Filar.

Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. przedstawiciele władz miasta, regionu, duchowieństwa, szefowie zaprzyjaźnionych firm i instytucji, reprezentanci innych uczelni wyższych i szkół średnich, byli i obecni pracownicy naukowi Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, studenci i absolwenci, a także liczne grono przyjaciół naszej Uczelni.

Podczas inauguracji odbędzie się uroczysta immatrykulacja studentów I roku. Nagrody otrzymają studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce oraz osoby odnoszące sukcesy w sporcie.
Po oficjalnej części odbędzie się urodzinowy koncert.

Uroczysta inauguracja odbędzie się w poniedziałek 7 października 2013 r. w siedzibie Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (ul. Kielecka 7) w Auli na I piętrze, o godz. 13.00.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Wieczorem w Klubie „Pokład” (Gdynia, Skwer Kościuszki) odbędzie się impreza poinauguracyjna. Dla pierwszych 200 gości mamy piwo! Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów 2013! Wejście od godz. 19.00 za okazaniem legitymacji studenckich lub specjalnych zaproszeń. Wejściówki dostępne są też w Dziekanacie.