WIĘCEJ PROFESORÓW NA BEZPIECZEŃSTWIE WEWNĘTRZNYM

Opublikowano: 24.09.2013

Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wykładowcy WSAiB dr hab. Mariusz Zieliński oraz dr hab. Jerzy Będźmirowski otrzymali nominacje profesorskie. Gratulujemy!

 

Obaj profesorowie związani są z Uczelnią im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od wielu lat.

Zielinski

 

 

 

 

 

 

Na dorobek naukowy prof. dr. hab. Mariusza Bolesława Zielińskiego składa się wiele publikacji poświęconych m.in. morskim siłom zbrojnym, obronie wybrzeża, a także taktycznemu użyciu morskiej techniki wojskowej. Profesor Zieliński prowadzi zajęcia z bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie oraz przedmioty związane z technikami operacyjnymi i ochroną osób, mienia i obszarów.

 

Bedzmirowski

 

 

 

 

 

 

Profesor dr hab. Jerzy Będźmirowski jest autorem 8 monografii poświęconych problematyce historyczno-wojskowej oraz bezpieczeństwu państwa. W swoim dorobku ma również szereg publikacji dotyczących m.in. bezpieczeństwa morskiego i narodowego. Z WSAiB związany jest od 2009 roku, obecnie prowadzi 5 przedmiotów: historię gospodarczą, historię administracji, nauki o państwie, metodykę prac licencjackich, a także bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie.