Informacja dla absolwentów WSAiB z lat 2020 i 2021!

Opublikowano: 04.07.2022

Trwa konkurs kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na najlepsze prace naukowe dotyczące zawodu radcy prawnego.

Jeśli broniłeś się w ww. latach, a Twoja praca była związana z zawodem radcy prawnego, to masz szansę zdobyć nawet 3000zł.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy monografii, prac magisterskich, artykułów naukowych i glos, które zostały obronione od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. lub opublikowane w Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym przedziale czasowym. Przez obronę pracy dyplomowej należy rozumieć egzamin dyplomowy poprzedzony złożeniem pracy dyplomowej.

Szczegóły znajdziesz tutaj: https://bit.ly/3zECykc

Prace konkursowe należy przesłać Organizatorowi do 30 września 2022 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: radca.prawny@kirp.pl, w tytule wpisując „Konkurs” oraz imię i nazwisko autora, lub w formie papierowej na adres siedziby Organizatora, dopisując na kopercie słowa „Konkurs Zeszyty Naukowe” oraz podając w piśmie przewodnim standardowe informacje kontaktowe. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać wypełnione i podpisane dokumenty stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października 2022 r