KOMUNIKAT REKTORA W SPRAWIE STYPENDIÓW

KOMUNIKAT REKTORA W SPRAWIE STYPENDIÓW

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem JM Rektora dra Tomasza Białasa odnośnie stypendiów:

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pytania o zmniejszone wypłaty ostatniej raty stypendiów uprzejmie informuję, że podjąłem taką decyzję w związku z wyczerpaniem funduszy stypendialnych na rok akademicki 2021/22. Fundusze te nie są w pełni znane w momencie przyznawania stypendiów ponieważ składają się z puli dotacji z poprzedniego roku kalendarzowego (2021) oraz przyznanej nowej puli na kolejny rok kalendarzowy (informacja przesyłana z MEiN w marcu 2022). W efekcie tak konstruowanego systemu finansowania stypendiów rektorzy uczelni zostali upoważnieni do zwiększania lub zmniejszania wypłat stypendiów w dowolnym momencie, tak, aby zapewnić możliwość wypłacania stypendiów przez cały rok kalendarzowy.

dr Tomasz Białas

Rektor