INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

Aby sprostać zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów zarządzania o profilu informatycznym, kształcimy studentów którzy zdobywają wiedzę zarówno z zakresu zarządzania i informatyki. Program studiów jest na bieżąco dopasowywany do zmieniających się wymogów techniki i technologii informatycznych.

Po ukończeniu nauki absolwent umie m.in.:
• stosować systemy informatyczne w zarządzaniu,
• tworzyć profesjonalne strony internetowe
• wykorzystywać metody projektowania i konserwacji baz danych
• koordynować tworzenie systemów informatycznych
• administrować sieciami komputerowymi
• wykorzystać nowoczesne narzędzia technologii informacyjnych do kierowania firmą
• współpracować z firmami informatycznymi w zakresie planowania i realizacji informatyzacji przedsiębiorstwa
• programować w wybranych językach wysokiego poziomu