ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE

Specjalność przeznaczona jest dla osób zainteresowanych rozwojem w zakresie oferty infrastruktury turystycznej. Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów w zakresie organizacji i zarządzania turystyką krajową i zagraniczną.

Studenci wybierający tę specjalność poznają zasady funkcjonowania krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego, produkty oraz regiony turystyczne, a także możliwości internetu w promocji usług turystycznych. Uczestniczą w zajęciach z zakresu ekonomii, prawa w turystyce, marketingu usług turystycznych, metod i technik obsługi ruchu turystycznego oraz zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego. Uzyskają również przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym oraz do prowadzenia badań marketingowych w tym obszarze.

 Absolwent specjalności zarządzanie w turystyce zdobywa wiedzę niezbędną dla menadżera – właściciela obiektów turystycznych oraz kreatora turystyki w gospodarce publicznej, rozumiejącego współzależności filozofii biznesu i problemów ochrony oraz kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego.
  Po ukończeniu specjalności Zarządzanie w Turystyce absolwent umie m.in.:
• przygotować strategię rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego,
• zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym,
• przygotować strategię promocji walorów turystycznych regionu i regionalnych produktów turystycznych,
• organizować różnego rodzaju wyjazdy turystyczne (turystyka specjalistyczna, motywacyjna, konferencyjna itd.),
• prowadzić hotel lub pensjonat i zarządzać jego obsługą,
• wykorzystywać wiedzę z rachunkowości w podmiotach turystycznych,
• pozyskiwać kapitał niezbędny dla przedsiębiorstwa turystycznego,
• identyfikować popyt na inwestycje turystyczne,
• organizować i obsługiwać system informacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym.