DYSKUSJA O ADMINISTROWANIU BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Bezpieczeństwo informacji jest jedną z najważniejszych kwestii dla instytucji państwowych i przedsiębiorstw. W dobie znaczenia informacji jej zabezpieczenie stało się nie tylko palącą kwestią, ale też obowiązkiem wszystkich firm i urzędów.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni organizuje we współpracy z GIODO panel dyskusyjny „Administrator Bezpieczeństwa Informacji gwarantem właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych”, który odbędzie się 16 marca 2016 w siedzibie Uczelni przy ul. Kieleckiej 7.

Podczas wykładów poruszone zostaną m.in. kwestie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji w świetle najnowszych przepisów o ochronie danych osobowych, omówiona zostanie rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jego zadania oraz odpowiedzialność prawna.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyć będą przedstawiciele Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz kadra naukowa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Panel dyskusyjny „Administrator Bezpieczeństwa Informacji gwarantem właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych”
Kiedy: 16 marca 2016 r. w godz. 10.00-13.00
Gdzie: Gdynia, ul. Kielecka 7
Organizator: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.

ZAPISY:
obowiązują do 12 marca 2016
tel. 58 660 74 28, e-mail: podyplomowe@wsaib.pl

Program_Panelu_dyskusyjnego_16.03.2016.pdf