POROZUMIENIE Z LIKWIDOWANĄ SZKOŁĄ HANZEATYCKĄ

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni podpisała 10 marca 2016 r. porozumienie z Wyższą Hanzeatycką Szkołą Zarządzania w Słupsku (WHSZ) w sprawie świadczenia usług edukacyjnych wobec jej studentów. Szkoła Hanzeatycka ogłosiła w dniu 9 marca 2016 r. likwidację.

Zgodnie z zawartym porozumieniem studenci likwidowanej WHSZ mogą podejmować studia na kierunku Zarządzanie w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Wydział Zamiejscowy w Lęborku WSAiB jest najbliższą szkołą wyższą oferującą studia na tym samym kierunku co WHSZ. Odpowiednia kadra naukowa, którą dysponuje WSAiB im. E. Kwiatkowskiego oraz zbliżony plan studiów umożliwią zapewnienie ciągłości nauczania dla studentów, którzy wyrażą zgodę na podjęcie nauki w gdyńskiej uczelni.

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to najstarsza pomorska uczelnia niepubliczna. Prowadzi studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe oraz seminarium doktorskie. Lęborski Wydział WSAiB od 10 lat realizuje kształcenie na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie, posiada bardzo dobrą ocenę przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną, która ocenia jakość kształcenia na polskich uczelniach.