KONKURSY WIEDZY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH 2023

KONKURSY WIEDZY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH 2023

Indeks na wybrany kierunek studiów w WSAiB jest główną nagrodę w Konkursach Wiedzy dla uczniów szkół średnich organizowanych przez WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Zapraszamy szkoły do zgłaszania się do udziału w Konkursach Wiedzy 2023.

Uczestnicy będą rywalizować w 5 obszarach tematycznych. Konkursy podzielone są na dwa etapy. I etap konkursu oraz finał odbędą się w formie zdalnej na platformach Moodle oraz Microsoft Teams.

Konkursy, na które można się zgłosić:

XIII edycja Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości I ETAP 09.01.2023 r., FINAŁ 13.03.2023 r.

XII edycja Konkursu Historycznego I ETAP 10.01.2023 r., FINAŁ 14.03.2023 r.

XI edycja Konkursu Policyjnego I ETAP 11.01.2023 r., FINAŁ 15.03.2023 r.

X edycja Konkursu Logistycznego I ETAP 12.01.2023 r., FINAŁ 16.03.2023 r.

IV edycja Konkursu Europejskiego w języku angielskim I ETAP 13.01.2023 r., FINAŁ 17.03.2023 r.

Program konkursów:

I etap

10:00 – 10:25 test ( platforma Moodle )

Finał

10:00-10:10 otwarcie konkursu (Microsoft Teams)

10:10-10:35 test (platforma Moodle)

10:40-11.40 część wykładowa (Microsoft Teams)

11:45 ogłoszenie wyników (Microsoft Teams)

Jak się zgłosić i zasady uczestnictwa

Zgłoszenia na konkursy należy wysłać przez formularz na stronie internetowej. Prosimy nauczycieli o wypełnienie zgłoszenia, każde zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailowo.

Niezbędne do przeprowadzenia konkursu jest przesłanie na adres: rekrutacja@wsaib.pl przez nauczyciela zgłaszającego listy uczniów, którzy wezmą udział w konkursie. Na liście należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mailowy uczestników. Wzór listy zostanie przesłany.

Uczniom zostaną założone konta na platformie Moodle i przekazane nauczycielom zgłaszającym kilka dni przed planowanym konkursem. Uczniowie po zalogowaniu na platformie będą mieli 25 minut na uzupełnienie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Nauczyciele zostaną poinformowani w wiadomości e-mailowej o zdobytej przez uczniów punktacji oraz którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do finału.

W dniu finału uczniowie proszeni są o zalogowanie na to samo konto, którego używali w I etapie konkursu i rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Po części testowej odbędą się prelekcje firm oraz wykładowców uczelni oraz zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

Nagroda

Główną nagrodę w konkursie jest indeks na wybrany kierunek studiów w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego – bezpłatny jeden semestr studiów. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w finale konkursu. W przypadku remisu odbędzie się dogrywka.