WSAiB Z DOFINANSOWANIEM NA DALSZE DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WSAiB Z DOFINANSOWANIEM NA DALSZE DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Minister Edukacji i Nauki zatwierdził ofertę Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu złożoną w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” i za parę dni podpiszemy umowę o dofinansowanie, które wynosi 817 820,00 zł.

Celem projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” jest doskonalenie instytucjonalne oraz doskonalenie kompetencji kadr Uczelni mające na celu poprawę jakości kształcenia.

W ramach projektu zaplanowano różnorodne działania:

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy dofinansowanie