Mała Akademia Kwiatkowskiego

W niedzielę 12 grudnia odbyły się już trzecie zajęcia dla naszych najmłodszych studentów czyli słuchaczy Małej Akademii. Wykład: „Co komu wolno – Mama, Tata i Ja – ochrona praw dziecka w rodzinie” wygłosił mecenas dr Andrzej Krysiewicz z Kancelarii „Spectrum”. Było to zarazem spotkanie mikołajkowo-świąteczne – dzieci zostały obdarowane słodyczami od Mikołaja.

Odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczny obóz marzeń”. 

Wpłynęło nadspodziewanie dużo bardzo ciekawych prac, więc jury stało przed niezmiernie trudnym zadaniem. Wszyscy autorzy prac konkursowych otrzymali dyplomy i upominki. Trzy pierwsze miejsca, nagrodzone udziałem w obozie letnim lub zimowym ufundowała firma KOMPAS. Jury postanowiło wyrożnić dodatkowo dwie prace, a ich autorzy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez WSAiB.

Kolejny wykład – pt. „Ile waży łańcuch Sędziego i jak wysoki jest Wysoki Sąd?” – odbędzie się 9 stycznia 2011 r. Zapraszamy!