OBCHODY 122. ROCZNICY URODZIN EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

W dniu 30 grudnia 2010 odbyły się w Gdyni obchody 122. rocznicy urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego, twórcy polityki morskiej i promotora skutecznego rozwoju infrastruktury transportowej II RP.

Przed pomnikiem wiązanki kwiatów złożyli m.in. przedstawiciele Dowództwa Marynarki Wojennej RP, Miasta Gdyni, organizatorów uroczystości: Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E.Kwiatkowskiego oraz Towarzystwa Miłośników Gdyni, a także innych instytucji i organizacji. Wystąpił przewodniczący Rady Miasta Gdyni, dr inż. Stanisław Szwabski.

Następnie odbyło się seminarium pt. „Eugeniusz Kwiatkowski. Polska Północ – Południe”. Omówiono koncepcje rozwoju gospodarczego wiążącego Morze Bałtyckie z Polską centralną i południem kraju. Odniesiono się do projektu „Koncepcji rozwoju dróg krajowych 2011-2015” przedstawionego przez Ministerstwo Infrastruktury w grudniu 2010 r.