POROZUMIENIE W SPRAWIE KRÓTSZYCH POLICYJNYCH SZKOLEŃ PODSTAWOWYCH DLA ABSOLWENTÓW WSAiB

Opublikowano: 07.01.2011

W dniu 5 stycznia 2011r. nasza Uczelnia podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji. Na jego mocy absolwenci naszej uczelni kończący Prawo, Administrację lub Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy wstąpią do Policji w ciągu roku od zakończenia studiów, będą mieli możliwość odbycia policyjnego szkolenia podstawowego w znacznie skróconym czasie.