MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: BUDOWANIE ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA HYBRYDOWE W BAŁTYCKICH PORTACH MORSKICH

Opublikowano: 11.08.2023
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: BUDOWANIE ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA HYBRYDOWE W BAŁTYCKICH PORTACH MORSKICH

Międzynarodowa konferencja pt. “Budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe w bałtyckich portach morskich” (Building resilience to hybrid threats in the Baltic Sea ports), organizowana przez WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wspólnie z Polskim Towarzystwem Bezpieczeństwa Narodowego pod egidą EU PSA (Protective Security Advisors) – inicjatywy antyterrorystycznej Komisji Europejskiej (DG Home) oraz honorowym patronatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) odbędzie się w naszej uczelni 20 marca 2023 r.

W trakcie wydarzenia odbędą się cztery zamknięte panele eksperckie:

Panel I: Sabotaże oraz ataki terrorystyczne na morską lub portową infrastrukturę krytyczną.

Panel II: Zapobieganie i reagowanie na incydenty o charakterze terrorystycznym z wykorzystaniem systemów bezzałogowych w polskich obszarach morskich, infrastrukturze nadbrzeżnej oraz portowych obiektach infrastruktury krytycznej.

Panel III: Zagrożenia hybrydowe dla energetycznej IK na Morzu Bałtyckim (j. ang.).

Panel IV: Audyt bezpieczeństwa obiektów morskiej lub portowej IK.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia: link