POROZUMIENIE O WSPÓŁPPRACY Z CENTRUM NAUKI EXPERYMENT

Opublikowano: 11.08.2023
POROZUMIENIE O WSPÓŁPPRACY Z CENTRUM NAUKI EXPERYMENT

7 marca 2023 roku WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni podpisała porozumienie o współpracy z Centrum Nauki Experyment w Gdyni.

W planach są wspólne działania popularyzujące naukę, m.in. w zakresie sztucznej inteligencji i nowych technologii, a także organizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych.

W imieniu Uczelni umowę podpisał Rektor dr Tomasz Białas, a koordynatorem współpracy został mgr Adam Labuhn z Wydziału Prawa i Administracji.

W imieniu Centrum Nauki Experyment porozumienie podpisała pani Dyrektor Alicja Harackiewicz.

Porozumienie zakłada:

Na zdjęciu uczestnicy uroczystości nawiązania współpracy pani Alicja Harackiewicz Dyrektor Centrum Nauki Experytment, Prodziekan Wydziału Zarządzania Beata Kowal-Rudnicka oraz Adam Labuhn, pełnomocnik dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. studenckich.