NOWA SIEDZIBA LĘBORSKIEGO WYDZIAŁU

Uwaga studenci Wydziału Zamiejscowego w Lęborku! Kolejne zjazdy dydaktyczne roku akademickiego 2011/2012 odbywać się będą w siedzibie Zespołu Szkół nr 3, przy alei Wolności 31 w Lęborku.

 

Jak informuje Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lęborku dr Cezary Tatarczuk dalsze pozostawanie w dotychczasowej siedzibie przy ul. Marcinkowskiego 1 wymuszałoby drastyczne podwyższenie wysokości czesnego, na co władze Uczelni nie wyraziły zgody.
Do czasu uruchomienia dziekanatu sprawy studenckie załatwiane będą w sekretariacie szkoły podczas zjazdów oraz w pierwszy piątek pozjazdowy w dotychczasowych godzinach. Dyżurujący pracownik dziekanatu będzie dostępny pod numerem telefonu 59 86 22 630, fax 59 86 33 079, e-mail lebork@wsaib.pl .
Zmiana siedziby Wydziału w żadnym wypadku nie wpłynie na jakość i rytmikę kształcenia. Wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem i we wskazanych wcześniej terminach.