POROZUMIENIE Z ROSYJSKIM PAŃSTWOWYM UNIWERSYTETEM HUMANISTYCZNYM W KALININGRADZIE

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zawarła umowę o współpracy i partnerstwie z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym Filia w Kaliningradzie. 25 października 2011 r. stosowny dokument w tym zakresie podpisali prof. Jerzy Młynarczyk, Rektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz prof. Nina V. Tamarskaya, Dyrektor rosyjskiego Uniwersytetu.