O EMIGRANTACH NIE TYLKO NAUKOWO

Interdyscyplinarne seminarium „Europa XXI wieku w obliczu imigracji” będzie pierwszym zorganizowanym na Pomorzu spotkaniem poświęconym tematyce emigracji. W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni spotkają się przedstawiciele różnych środowisk, aby wspólnie rozmawiać na ten ważny społecznie temat, patronat nad seminarium objął Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Rafał Rogala.

Eksperci środowisk naukowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych wspólnie przyjrzą się problematyce współczesnej imigracji widzianej z różnych perspektyw: społecznej, ekonomicznej i kulturowej. Agenda spotkania obejmie zarówno odpowiedź na pytania dotyczące przyczyn masowej migracji do krajów Unii Europejskiej, jak również omówione zostaną kwestie dotyczące światowego bezpieczeństwa oraz porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń terrorystycznych i przestępczości zorganizowanej.

Osobno omówione zostaną praktyczne rozwiązania związane z integracją emigrantów w krajach Europy Zachodniej i planów wdrożenia podobnych rozwiązań w Gdańsku. Podczas konferencji wystąpią również imigrantki, które wypowiedzą się m.in. na temat adaptacji kobiet do społecznych uwarunkowań w kraju osiedlenia.

Udział w seminarium jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

Kiedy: 23 marca 2016
Gdzie: Gdynia, ul. Kielecka 7
Organizator: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

ZAPISY NA SEMINARIUM przyjmujemy do dnia 21.03.2016
W zgłoszeniu prosimy podać:
• Imię i nazwisko
• Instytucję
• Telefon kontaktowy
• Adres e-mail
Kontakt: Piotr W. Lorkowski, e-mail: p.lorkowski@wsaib.pl, tel. 58 660 74 44

Pełny program seminarium