OBLICZA EUROPEJSKIEJ BIEDY W XXI WIEKU

OBLICZA EUROPEJSKIEJ BIEDY W XXI WIEKU

Seminarium praktyków i badaczy zorganizowane we współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej odbędzie się na terenie Uczelni im. E. Kwiatkowskiego 10 maja 2017 r., o godz. 10.30.

Uczestnicy organizowanych od dwóch lat w WSAiB seminariów praktyków i badaczy podejmują próbę zidentyfikowania i opisu najważniejszych problemów gospodarczych oraz społecznych Europy. Spotkania te mają charakter otwarty. Są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych kluczowymi zagadnieniami współczesności.

Tegoroczne seminarium będzie dotyczyć biedy jako zjawiska społecznego oraz ekonomicznego. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszą między innymi temat kryteriów ubóstwa i wykluczenia społecznego, moralnego wymiaru biedy, skutecznych strategii pomocowych. Skupią się także na mało dotąd zbadanych zagadnieniach prekariatu oraz na modelu gospodarki społecznej, nazywanego sopockim od miejsca, gdzie rozwinięto go najpełniej.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli organizacji i agend świadczących pomoc społeczną, przedstawicieli samorządów i organizacji „trzeciego sektora”, ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, pracowników socjalnych, studentów kierunków społecznych, nauczycieli akademickich i przedstawicieli mediów.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Informacje i zgłoszenia uczestników:
dr Piotr W. Lorkowski
kontakt: tel. 58 660 74 44; mail: p.lorkowski@wsaib.pl

[pobierz agendę]