TERRORYZM SUICYDALNY – WYKŁAD OTWARTY

TERRORYZM SUICYDALNY – WYKŁAD OTWARTY

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty „Terroryzm suicydalny – przyczyny i uwarunkowania”, który odbędzie się 10 maja 2017 r. w auli Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Wykład poprowadzi dr hab. Rafał Ożarowski

W dzisiejszych czasach działalność terrorystów samobójców stanowi największe zagrożenie dla obywateli całego świata i jest przy tym największym wyzwaniem dla wszystkich służb państwowych, które wciąż bezskutecznie próbują opanować te formę terroryzmu i maksymalnie ograniczyć działania terrorystów samobójców. Przykłady zamachów z Francji, Wielkiej Brytanii czy ostatnio Rosji pokazują, że żadne państwo nie jest w stanie w pełni zabezpieczyć siebie i swoich obywateli przed atakami samobójczymi ze strony terrorystów.

Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia:
– geneza terroryzmu suicydalnego
– ideologia jako czynnik sprawczy – religia jako emblemat
– organizacje charakteryzujące się aktywnością terrorystów-samobójców
– proces rekrutacji, selekcji i przygotowania terrorysty do zamachu samobójczego
– kim jest terrorysta-samobójca – fanatyk czy świadomie działająca osoba?
– następstwa zamachów terrorystów-samobójców
– możliwości i zdolności przeciwdziałania terroryzmowi suicydalnemu ze strony rządów pastw, służb państwowych i zwykłych obywateli

GDZIE I KIEDY:
Data: 10 maja 2017 r.
Godzina: 10.15 – 11.45
Miejsce: aula WSAiB, ul. Kielecka 7