UMOWA PARTNERSKA Z MOPS

UMOWA PARTNERSKA Z MOPS

Do instytucji partnerskich Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni dołączył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni. Porozumienie o współpracy zostało podpisane 19 kwietnia 2017r. przez Dyrektor MOPS – Panią Mirosławę Jezior.

W ramach porozumienia o współpracy studenci WSAiB uzyskali możliwość odbywania praktyk oraz wizyt studyjnych w MOPS. Obie instytucje zdecydowały się na wzajemne wparcie i wymianę doświadczeń, a także działania w zakresie organizowania wspólnych szkoleń, konferencji i seminariów i wspierania kampanii społecznych.

MOPS w Gdyni będzie odpowiedzialny również za wsparcie merytoryczne przedmiotu Bezpieczeństwo Społeczne.