OBOWIĄZKOWY KURS BHP DLA STUDENTÓW WSAiB

Przypominamy o obowiązku zaliczenia testu BHP przez studentów I roku oraz te osoby, które po raz pierwszy podjęły naukę na wyższych semestrach w roku akademickim 2015/2016.

Obowiązkiem zaliczenia testu poprawkowego objęte są równiez osoby, które w ubiegłym roku 2014/2015 nie zaliczyły lub nie podeszły do testu.

Uwaga! W nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br.

Materiały szkoleniowe udostępnione są na stronie http://e-wsaib.pl

Hasło do kursu podane jest na stronie https://wd.wsaib.pl/

 

 

Życzymy pomyślnego zaliczenia testu!