UBEZPIECZENIA DLA STUDENTÓW WSAiB

Parlament Studentów przypomina o możliwości wykupienia ubezpieczenia na rok akademicki 2015/2016.

Stawki ubezpieczenia wynoszą 24 zł, 32 zł, 35 zł, 43 zł. Podane kwoty obejmują następstwa od nieszczęśliwych wypadków, spowodowanych zarówno w kraju, jak i za granicą, a także wypadki związane z amatorskim uprawianiem sportów ekstremalnych. Dwie ostatnie stawki obejmują ponadto pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem.

Ubezpieczenie będzie obowiązywało od 1.12.2015 do 1.12.2016.

Przypominamy, że studenci, którzy odbywają praktyki muszą obowiązkowo posiadać ubezpieczenie!

Starostowie proszeni są o przygotowanie do 30 listopada 2015 r. list osób zainteresowanych ubezpieczeniem i dostarczenie ich do Parlamentu Studentów (pokój nr 139).
W liście muszą się znaleźć:
– imię,
– nazwisko,
– nr pesel,
– adres zameldowania,
– kwota ubezpieczenia.

W razie dodatkowych pytań Parlament Studentów prosi o kontakt pod adresem e-mail: parlamentwsaib@gmail.com