POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W GDAŃSKU

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W GDAŃSKU

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku podpisała porozumienie o współpracy. Dokument został podpisany 14 listopada 2017 r. w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego przez Rektora WSAiB, dr Tomasza Białasa oraz Komendanta insp. Jarosława Rzymkowskiego.

W ramach porozumienia o współpracy obie instytucje zdecydowały się na wspólną pracę w zakresie działalności zawodowo-dydaktycznej, która pozwoli na wspólne organizowanie seminariów, konferencji oraz badań naukowych. W ramach porozumienia, studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni otrzymają możliwość odbycia praktyk studenckich w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.