POROZUMIENIE Z KPP w LĘBORKU

Opublikowano: 20.11.2017

POROZUMIENIE Z KPP w LĘBORKU

Porozumienie o współpracy Komendy Powiatowej Policji w Lęborku z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zostało podpisane 17 listopada 2017 r. Porozumienie jest przygotowaniem do wprowadzenia nowego kierunku studiów w Lęborku – Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Porozumienie podpisane przez Dziekana Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Cezarego Tatarczuka oraz Komendanta Powiatowej Policji w Lęborku, Jacka Kilanowskiego, dotyczy nawiązania bliskiej współpracy między dwoma organizacjami. Dla studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowksiego w Gdyni oznacza to m. in. Możliwość odbycia studenckich praktyk zawodowych we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych KPP w Lęborku oraz możliwość odbywania zajęć dydaktycznych na terenie lęborskiej komendy.

Link do materiału z podpisania porozumienia

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrze jest jednym z najczęściej wybieranych przez studentów, odznacza się praktycznym charakterem, który ułatwia podjęcie pracy w strukturach policji oraz służb mundurowych.