PRAWO – ZAPRASZAMY NA STUDIA I, II STOPNIA DO WSAIB

 Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zaprasza na studia I i II stopnia na kierunku Prawo. Jako pierwsi w Polsce posiadamy uprawnienia nadane przez Ministra na prowadzenie studiów dwustopniowych.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest pierwszą czelnią w Polsce, która oferuje zarówno 3-letnie prawnicze studia licencjackie oraz 2,5-letnie uzupełniające studia magisterskie. Dla kandydatów na studia oznacza to ułatwiony dostęp do wiedzy prawniczej – studiujący w Gdyni mogą bowiem rozpocząć studia II stopnia na kierunku Prawo, niezależnie od tego, jaki kierunek studiów ukończyli na poziomie licencjackim. To doskonała informacja dla osób prowadzących własne przedsiębiorstwa, kandydatów na prawników korporacyjnych, a także wszystkich zainteresowanych uzyskaniem gruntownej wiedzy prawniczej.

Oferta studiów I i II stopnia dostępna będzie równolegle do dotychczasowej formuły 5-letnich studiów magisterskich. Ukończenie studiów II stopnia upoważnia do starania się o aplikację prawniczą. W raporcie z 2013 r. przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Uczelnia

im. E. Kwiatkowskiego zajęła pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikacje prawnicze wśród wszystkich uczelni w Polsce, w których do egzaminu przystąpiło do 200 kandydatów. 

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest jedną z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. W rankingu opublikowanym przez tygodnik „Wprost” w 2012 r., WSAiB uplasowała się na 4 miejscu, wśród wszystkich uczelni niepublicznych w kraju. Wysoki poziom kształcenia na kierunku Prawo zapewnia doskonała kadra wykładowców, na którą składają się wybitni specjaliści, m.in.:

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zapisy na studia prawnicze w WSAiB rozpoczną się 17 marca 2013 r.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni mieszczące się przy ulicy Kieleckiej 7.

tel. 58 660 74 10

e-mail: rekrutacja@wsaib.pl