OŚWIADCZENIE REKTORA

Opublikowano: 13.03.2014

Oświadczenie Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w sprawie uruchomienia studiów I i II stopnia na kierunku Prawo.