WSAIB JESZCZE BARDZIEJ ZWIĄZANA Z MORZEM

 4 marca 2014 r. podpisane zostało porozumienie między Uczelnią im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni a Krajową Izbą Gospodarki Morskiej. Umowa zakłada ścisłą współpracę akademicką z samorządem gospodarczym i przedsiębiorczością morską.