PROFESOR MŁYNARCZYK PO RAZ KOLEJNY WYBRANY REKTOREM WSAIB

 12 lipca 2013 r. Senat Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. Jerzego Młynarczyka na stanowisko Rektora Uczelni. Na kolejną kadencję wybrani zostali również Prorektor dr Tomasz Białas oraz Dziekani dr Piotr Lewandowski i dr Cezary Tatarczuk.

 Członkowie Rady Senatu pozytywnie opiniując kandydaturę Rektora Jerzego Młynarczyka podkreślili dynamiczny rozwój uczelni w trakcie dwóch ostatnich kadencji. Na wniosek profesora, w WSAiB uruchomiono prestiżowy kierunek Prawo, dzięki czemu uczelnia wzmocniła swoją pozycję lidera wśród szkół niepublicznych w skali całego kraju. W trakcie trwania Jego ośmioletniej kadencji poszerzona została również oferta edukacyjna na innych kierunkach, m.in. Bezpieczeństwie Wewnętrznym, Zarządzaniu czy Logistyce. Członkowie Rady zwrócili również uwagę na zacieśnienie współpracy między Uczelnią im. E. Kwiatkowskiego a środowiskiem przedsiębiorców, co podkreśliło znaczenie marki WSAiB jako uczelni o wyraźnym profilu biznesowym, a także zachęciło rzesze studentów z zagranicy do studiowania w Gdyni. Profesor Jerzy Młynarczyk pełni funkcję Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego od 1 września 2005 r.

 

Wpływ na wzrost znaczenia uczelni bez wątpienia miał autorytet jakim darzony jest światowej sławy ekspert w dziedzinie prawa. Profesor Jerzy Młynarczyk znany jest również ze swojej działalności publicznej jako prezydent Gdańska w latach 1977-1981, a także sportowej – ponad 100 razy występił w barwach reprezentacji Polski w koszykówce, w tym podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w roku 1960.