ROŚNIE ZAINTERESOWANIE STUDIAMI W WSAIB WŚRÓD OBCOKRAJOWCÓW

 W roku akademickim 2013/2014 Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego będzie gościć ponad 40 obcokrajowców, wśród których najliczniejszą grupę stanowić będą Rosjanie, Ukraińcy oraz Hiszpanie. Nieco egzotyki wprowadzą również kandydaci z Iranu czy Maroka. Najchętniej wybieranymi przez obcokrajowców kierunkami są Zarządzanie i Logistyka.

 Duże zainteresowanie naszą uczelnią wśród kandydatów z zagranicy potwierdza wysoką jakość studiów w WSAiB. Tylko w pierwszym półroczu 2013 r. do Biura Współpracy Zagranicznej wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń. Jak wyjaśnia Kateryna Meller, spec. ds. rekrutacji:

 

„Z roku na rok zainteresowanie prestiżowymi studiami biznesowymi będzie rosło. Kandydaci nie mają już takich problemów z otrzymaniem wizy do Polski jak kiedyś. Dużym ułatwieniem jest też pomoc jaką Biuro Współpracy Zagranicznej oferuje kandydatom ubiegającym się o wizę.”

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego zapewnia obcokrajowcom kompleksowe wsparcie, począwszy od pomocy w przygotowaniu dokumentów, skończywszy na organizacji zakwaterowania czy skierowaniu na kursy językowe. Pomimo iż zajęcia odbywają się w języku angielskim, część studentów zainteresowana jest nauką języka polskiego, co znacznie ułatwia adaptację w Polsce. WSAiB od sierpnia oferuje swoim studentom kursy języka polskiego dla początkujących.

 

Grupę studentów z zagranicy składać się będą kandydaci na regularne studia oraz uczestnicy programu Erasmus. Obcokrajowcy, którzy przyjechali na zajęcia do WSAiB w roku akademickim 2012/2013 jako najważniejsze argumenty przemawiające za wyborem Uczelni im. E. Kwiatkowskiego wymieniali: wysoki poziom kształcenia, atrakcyjną lokalizację, niewielkie koszty utrzymania, program nauczania zbliżony do oferty edukacyjnej w uczelni macierzystej.

 

Studenci z zagranicy w roku 2013/2014 wg narodowości:

Niemcy, Turcja, Słowacja, Hiszpania, Rosja, Iran, Ukraina, Rumunia, Maroko.