KONFERENCJA POŚWIĘCONA ZABEZPIECZENIOM DLA PRACOWNIKÓW

1-2 lipca 2013 r. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pod hasłem „Zabezpieczenia dla pracowników w czasie kryzysu”. W konferencji wzięło udział 32 naukowców, największą grupę, obok kadry WSAiB, stanowili goście z Francji.

Spotkanie ekspertów podzielone było na bloki: pierwszy dotyczył zakresu praw podstawowych, drugi implementacji tych praw.

Do tematów, które poruszane były pierwszego dnia, należały m.in.:

„Bezpieczeństwo a ryzyko”

„Prawa człowieka i demokracja”

„Zróżnicowanie źródeł praw podstawowych oraz zagrożenia płynące z ujednolicenia orzecznictwa”

„Okrągły Stół – Sędziowie a prawa podstawowe”

 

Wśród referatów wygłaszanych w ramach kolejnej sesji, znalazły się:

„Rozsądna oferta pracy: pomiędzy zasadą swobody podejmowania zatrudnienia a gwarancją zabezpieczenia socjalnego”

„Kryminalizacja prawa pracy”

„Porozumienia międzynarodowe a prawa socjalne”

Wystąpienia prelegentów oraz dyskusja tłumaczone były na trzy języki. Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.