RANKING GAZETY PRAWNEJ – WSAiB TO NAJLEPSZA KADRA I JAKOŚĆ ABSOLWENTÓW NA POMORZU

Wydział Prawa i Administracji WSAiB jest najlepszym na Pomorzu i trzecim w skali kraju, wśród uczelni niepublicznych, ocenianych pod kątem jakości przygotowania absolwentów i doboru kadry.

 

W najnowszym rankingu Wydziałów Prawa opublikowanym na łamach „Gazety Prawnej”, Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, otrzymała największą liczbę punktów wśród wszystkich pomorskich uczelni niepublicznych w kategoriach: „Kadra” oraz „Wymogi i jakość absolwentów”. Wynik ten oznacza, że Wydział Prawa i Administracji WSAiB znalazł się na 3 miejscu w kraju, wśród wszystkich uczelni niepublicznych.

Ranking powstał w oparciu o gruntowną analizę wielu czynników. Przy ocenie jakości absolwentów i stawianych im wymogów autorzy zestawienia brali pod uwagę:

 Bardzo dobra ocena kadry WSAiB wynika z przyznania wysokiej punktacji m.in. za:

 

– To powód do dumy, ale też motywacja, by w następnym roku znaleźć się na pierwszym miejscu nie tylko w województwie pomorskim, ale w skali całego kraju – powiedział dr Piotr Lewandowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB. – Ranking opublikowany na łamach „Gazety Prawnej” umacnia pozycję Uczelni im. E. Kwiatkowskiego jako lidera wśród uczelni niepublicznych kształcących na kierunku Prawo. Cieszę się, że zwrócono uwagę na nasze mocne strony, czyli doskonałą kadrę i wysokie wymogi stawiane studentom. Skorzystają na tym pracodawcy – wysoki poziom kształcenia to gwarancja zatrudnienia profesjonalistów, a także absolwenci – nie ma bowiem lepszej rekomendacji niż doskonałe przygotowanie praktyczne i wiedza przekazane przez wybitnych prawników.