RACHUNKOWOŚĆ MOJĄ PASJĄ

Opublikowano: 05.05.2021

RACHUNKOWOŚĆ MOJĄ PASJĄ

13 maja 2021 r. o godzinie 17:00 zapraszamy na spotkanie „Rachunkowość moją pasją”, podczas którego specjaliści ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział okręgowy w Gdańsku zaprezentują studentom WSAiB, jak wygląda zdobywanie doświadczeń w zawodzie księgowego lub dyrektora finansowego, oraz jakie korzyści wynikają z bycia członkiem SKwP. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams.

Ekspertki odpowiedzą również na pytania nurtujące studentów.

Spotkanie poprowadzą:

Anna Waśko – Wiceprezes ds. organizacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Gdańsku, wieloletni wykładowca SKwP na wszystkich czterech poziomach certyfikacji zawodu księgowego, prowadzi wykłady na uczelniach w Trójmieście oraz szkolenia na indywidualne zapotrzebowanie przedsiębiorstw i instytucji państwowych. Biegły rewident, Master Specialise en Banque et Finance. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach Głównego Księgowego, Dyrektora Centrum Rachunkowości i Dyrektora Finansowego w dużych spółkach i przedsiębiorstwach państwowych o zasięgu krajowym (w tym Poczta Polska, Polski Holding Obronny), w których między innymi zajmowała się pracami nad komercjalizacją, koordynowała prace nad sprawozdawczością skonsolidowaną i prowadziła projekty optymalizacyjne (budowa Centrum Usług Wspólnych).
Posiada również doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy – Kancelarii Biegłego Rewidenta Anna Waśko Audyty i Usługi Księgowe.

Danuta Boike – Długoletni praktyk z zakresu księgowości, posiada doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych. Członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Gdańsku, wykładowca WSAiB, właściciel biura rachunkowego.

Spotkanie organizowewane we współpracy ze gdańskim oddziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Link do spotkania:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc0NTMzNDAtMThiZC00YzY3LTllMTMtZDk5NDAyOTlmNDVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b01623a-dea2-4bac-b88b-2e071406f9b7%22%2c%22Oid%22%3a%227f7a76a2-e017-4523-a9d6-b7871fb1fde6%22%7d>