ŚWIAT, KTÓRY NADCHODZI. LOKALNE I REGIONALNE SKUTKI ZAGROŻEŃ GLOBALNYCH

ŚWIAT, KTÓRY NADCHODZI. LOKALNE I REGIONALNE SKUTKI ZAGROŻEŃ GLOBALNYCH

Świat, który nadchodzi. Lokalne i regionalne skutki zagrożeń globalnych to seminarium badaczy i praktyków organizowane przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdyni dra Wojciecha Szczurka. Seminarium odbędzie się 10 czerwca 2021 r. w wersji on-line. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Wstęp otwarty.

Liczne otaczające nas zjawiska coraz częściej dowodzą, że procesy globalne coraz silniej kształtują rzeczywistość regionalną oraz lokalną. Dlatego też grupa badaczy oraz praktyków skupiona wokoło Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, postanowiła podjąć ten temat w formie seminarium on-line, którego uczestnicy zamierzają się odnieść do następujących zagadnień:

Do grona prelegentów seminarium organizatorzy zaprosili również przedstawicieli Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie oraz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Nasze zaproszenie do udziału w seminarium kierujemy do przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji społecznych i pozarządowych oraz mediów, środowisk akademickich jak również do wszystkich osób zainteresowanych zarysowaną powyżej tematyką.

Seminarium onl-line będzie ogólnodostępne za pośrednictwem  profilu Facebook oraz na platformie YouTube naszej uczelni.

Więcej informacji:

Informacji na temat seminarium udziela dr Piotr W. Lorkowski pod adresem e-mailowym: p.lorkowski@wsaib oraz telefonicznie pod numerem: 58 660 74 04.

Strona:

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną seminarium, gdzie dostępny jest szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy