ROZWÓJ KARIERY DLA STUDENTÓW PRAWA!

Kancelaria Nowosielski i Partnerzy – Adwokaci i Radcy Prawni dołączyła do wykazu miejsc, w których można zrealizować obowiązkowe lub dobrowolne praktyki zawodowe. Praktyka w prestiżowej kancelarii jest dobrym sposobem na zwiększenie wartości własnego doświadczenia zawodowego.

Kancelaria prawna z Gdańska oferuje praktyczną możliwość poznania wymogów pracy w firmie prawnej, zdobycia doświadczenia w zakresie prac biurowo-kancelaryjnych, a także zaznajomienie się z charakterystyką pracy prawniczej.

Na stronie https://wsaib.pl/studenci/biuro-karier/praktyki znajdziecie pełną listę współpracujących z uczelnią firm i instytucji oferujących odbycie praktyk studenckich. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Akademickim Biurem Karier, tel. 660 74 18 lub mailowo abk@wsaib.pl