STAŻ W LANGOWSKI SHIPPING DLA STUDENTÓW KIERUNKU LOGISTYKA!

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni podpisała kolejną umowę, dzięki której studenci mają szansę odbyć praktyki zawodowe w czołowej firmie branży TSL. Staż w branży spedycyjnej umożliwi poznanie struktury przedsiębiorstwa i panującej w nim kultury organizacyjnej. Do dyspozycji studentów WSAiB pozostanie pomoc wykwalifikowanej kadry, która wdroży praktykantów w zadania związane ze stanowiskiem.

Po odbyciu stażu student kierunku Logistyka może liczyć na zwiększenie kompetencji zawodowych, poszerzenie zakresu posiadanych umiejętności oraz ciekawe doświadczenie zawodowe. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy z firmą Langowski Shipping po określonym stażu – w roku 2015 z 11 stażystów aż 9 otrzymało propozycję zatrudnienia.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: abk@wsaib.pl lub bezpośredni kontakt z doradcą zawodowym Elżbietą Bieńkowską, e-mail: e.bienkowska@wsaib.pl, telefon: 58 660 74 18, w godzinach 8.00-16.00