SEMINARIUM ARBITRAŻ W DZIAŁALNOŚCI MŚP

30 czerwca 2015 r. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni organizuje seminarium poświęcone arbitrażowi, jako skutecznej metodzie rozwiazywania sporów w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Udział jest bezpłatny, zapraszamy.

 

Celem seminarium „Arbitraż w działalności małych i średnich przedsiębiorstw” jest propagowanie arbitrażu jako pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów gospodarczych. Organizatorzy seminarium są przekonani, że rozwiązanie to, z powodzeniem zastosowane w innych krajach europejskich i w innych regionach kraju (Wielkopolska), wymaga upowszechnienia również w regionie pomorskim. Dlatego do udziału w spotkaniu zapraszają przede wszystkim przedstawicieli pojedynczych firm, zrzeszeń i stowarzyszeń branżowych oraz organizacji samorządu gospodarczego. Prelegenci reprezentujący miedzy innymi poznańskie środowisko biznesowe, przedstawią tak ekonomiczne, jak prawne aspekty zagadnienia arbitrażu ściśle powiązane ze specyfiką działania małych i średnich przedsiębiorstw. Wskażą zalety procedur arbitrażowych ważne szczególnie dla sektora MŚP. Przywołają również przykłady dobrych praktyk zagranicznych. W założeniu seminarium ma się stać również forum wymiany poglądów i doświadczeń odnoszących się do arbitrażu, dlatego organizatorzy przewidzieli w programie czas na dyskusję i zapytania do prelegentów.
Seminarium przygotowane we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu.

 

Seminarium „Arbitraż w działalności małych i średnich przedsiębiorstw”

Kiedy: 30 czerwca 2015 r.

Gdzie: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

ul. Kielecka 7

 

Program

11:00 – 11:15 Powitanie uczestników, wprowadzenie – prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk, Rektor WSAiB

11:15 – 11:30 Wystąpienie gościa oficjalnego – Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki RP

11:30 – 12:00 Geneza sądu arbitrażowego w Poznaniu. Organizacja i wpływ na funkcjonowanie Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. Wojciech Kruk, senator RP

12:00 – 12:30 Znaczenie arbitrażu dla przedsiębiorców – zarys ogólny – Piotr Duda/Roman Gałęzewski, NSZZ „Solidarność”

12:30 – 13:00 Prawne ramy arbitrażu gospodarczego w Polsce – dr Arkadiusz Wowerka, WSAiB

13:00 – 13:30 dyskusja

13:30 – 14:00 przerwa kawowa

14:00 – 14:30 Zwiększenie znaczenia polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych jako alternatywa dla wymiaru sprawiedliwości – Joanna Sauter-Kunach, Ministerstwo Sprawiedliwości RP

14:30 – 15:00 O potrzebie stworzenia pomorskiej instytucji arbitrażu gospodarczego – Sławomir Halbryt, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

15:00 – 15:30 Dyskusja/Podsumowanie obrad

15:30 bufet obiadowy

 

Moderatorzy seminarium: dr Arkadiusz Wowerka, dr Piotr W. Lorkowski

Informacje: dr Piotr W. Lorkowski, tel. 58 660 74 44;