POŻEGNANIE PROF. ZBIGNIEWA GODECKIEGO

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego Wykładowcy dr. hab., prof. WSAiB, Zbigniewa Godeckiego.

 

Rektor, Senat oraz pracownicy naukowi i administracyjni

Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

składają Bliskim

wyrazy współczucia

 

Profesor Zbigniew Godecki był doktorem habilitowanym nauk prawnych od 2011 r. Jego rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł „Legislacja morska miejscowa. Krytycznie o ustawodawcy i administracji morskiej”. Był wieloletnim członkiem i wiceprezesem Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Był oficerem Marynarki Wojennej oraz oficerem marynarki handlowej.
Był pracownikiem etatowym Wydziału Prawa i Administracji WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Wykładał przedmioty Prawo Morskie, metodologia badań w naukach prawnych, prowadził także seminarium magisterskie oraz seminarium doktorskie.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 25 lipca 2015 r. o godz. 12.00, Gdańsk – Cmentarz Srebrzysko, Kaplica Główna