STUDENT WSAIB NAPISAŁ PRACĘ PODCZAS MISJI W AFGANISTANIE

30 czerwca 2015 r. z tytułem magistra, mury WSAiB opuścił Krzysztof Czubiński – absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, na co dzień biorący udział w zagranicznych misjach wojskowych, który z promotorem kontaktował się przez Skype.

Pan Krzysztof Czubiński studiował na kierunku Bezpieczeństo Wewnętrzne w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Dzięki możliwości studiowania w systemie indywidualnym, udało mu się pogodzić pracę zawodową z nauką, czego wynikiem było napisanie pracy magisterskiej podczas misji wojskowej w Afgranistanie i obrona dyplomu na ocenę bardzo dobrą. Zapraszamy do obejrzenia któtkiego wywiadu z naszym absolwentem oraz promotorem pracy, dr. Jarosławem Tuliszką.

Więcej o studiach na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne TUTAJ