UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021

Opublikowano: 05.10.2021

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021

5 października 2021 r. WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni uroczyście zainaugurowała Rok Akademicki 2021/2022

W uroczystej inauguracji udział wzięli wykładowcy, pracownicy administracyjni i studenci. Wydarzenie odbyło się z zachowaniem ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych w Auli im. Profesora Jerzego Młynarczyka.

Wykład inauguracyjny pt. „Polska gospodarka w świetle przesilenia cywilizacyjnego” wygłosił prof. Bohdan Jeliński. Studenci I roku zostali przyjęci w poczet studentów podczas immatrykulacji i złożyli ślubowanie studenckie. Głos zabrała także Monika Górecka przewodnicząca Parlamentu Studentów.

Niezwykle podniosłym momentem były życzenia urodzinowe od JM Rektora. Prof. Zdzisław Brodecki oraz prof. Andrzej Drwiłło zostali uhonorowani dyplomami z okazji jubileuszu 80. urodzin.

Inauguracja to okazja do wręczenia nagród i wyróżnień. Oto lista nagrodzonych:

Nagrody Rektora dla pracowników uczelni za Rok Akademicki 2020/2021:

Prof. Dorota Simpson oraz Jarosław Kosidło

Najlepsi absolwenci w roku akademickim 2020/2021

pani Monika Czeremańska (Zarządzanie I stopnia, średnia 5,04)

pan Michał Tłuścik (Zarządzanie Filia w Lęborku, średnia 5,15)

pani Barbara Patzer (Administracja II stopnia, średnia ocen ze studiów 5,16)

pani Natalia Jargiło (Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia, średnia 4,75)

pan Adam Labuhn (Prawo, średnia 4,94)

Laureatem Konkursu o Nagrodę Rektora na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Zarządzania roku akademickim 2020/2021 została Pani Sylwia Benedyk, która obroniła pracę pt. Femvertising w marketingu jako próba przełamywania stereotypu płci, pod kierunkiem pani profesor Doroty Simpson.

Laureatem Konkursu o Nagrodę Rektora na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2020/2021 został Pan Adam Labuhn, który obronił pracę pt. Smart City. Prawo w relacji ze sztuczną inteligencją i zarządzaniem, pod kierunkiem pana profesora Zdzisława Brodeckiego.

Nagrody dla absolwentów, którzy wykazali szczególną aktywność na rzecz społeczności akademickiej działając w Parlamencie Studentów minionej kadencji:

Pan Adam Labuhn, pan Krystian Zagrobelny oraz pan Paweł Mering

Najlepsi studenci w roku akademickim 2020/2021

pani Natalia Grykin – Kierunek Logistyka studia I stopnia – średnia ocen ze studiów 5,27

pani Martyna Tomkalska – kierunek Finanse i Rachunkowość studia I stopnia –średnia ocen ze studiów 5,20

pani Daria Zvonyk – kierunek Administracja studia I stopnia, średnia ocen ze studiów 5,18

pani Paulina Glazik – kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia I stopnia, średnia ocen ze studiów 5,06

pani Marta Kotłowska – Kierunek Prawo –średnia ocen ze studiów 5,40 – najwyższa średnia na uczelni

Nagrody Prezydent Uczelni dla Studentów, którzy wykazali się największym zaangażowaniem na rzecz społeczności studenckiej w roku akademickim 2020/2021

Pani Monika Górecka oraz pani Julia Licbarska

Nagrody dla naukowych kół studenckich

– Koło Naukowe Prawa Administracyjnego, którego opiekunem jest dr Beata Kolarz.

Wyróżnieni studenci Pani Emilia Brzozowa, pani Nina Cierniak-Tatarynowicz, pani Natalia Drężek, pani Marta Kotłowska, pan Dawid Słowy, pani Natalia Konopka, pani Julia Licbarska

– Studencki Klaster Morsko-Kosmiczny, którego opiekunem jest prof. Zdzisław Brodecki.

Wyróżniona studentka pani Julia Licbarska

– Koło Naukowe Zarządzania Princeps, którego opiekunem jest pani mgr Anna Kunicka.

Wyróżnieni studenci: pan Aleksander Grzela, pani Jadwiga Kobielska, pani Kamila Labuda, pani Klaudia Olszewska, pani Dominika Brzostek, pan Michał Studniarz

Wszystkim nagrodzonym Gratulujemy.

Link do zdjęć z uroczystości