UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Rektor, Prezydent oraz Senat mają zaszczyt zaprosić Wykładowców, Studentów i Przyjaciół WSAiB im. E. Kwiatkowskiego na uroczystą inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023, która odbędzie się we wtorek 4 października 2022 r. o godz. 12.00 w Auli im. Profesora Jerzego Młynarczyka.

Uroczystość rozpocznie nowy rok akademicki na naszej Uczelni. Przemówienie inauguracyjne wygłosi Jego Magnificencja Rektor dr Tomasz Białas. Gościem specjalnym będzie Sędzia Igor Tuleja, który wygłosi wykład pt. „Sędzia obywatelski na miarę XXI wieku”. Wykład będzie transmitowany on-line.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU1YTZjNjUtMjliOS00Nzc0LWJmOGQtNDJjZjQ5ZmZkZjNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b01623a-dea2-4bac-b88b-2e071406f9b7%22%2c%22Oid%22%3a%225a90de44-aa38-47ae-ace2-61160e94dc03%22%7d

Program uroczystości:
Hymn państwowy
Przemówienie inauguracyjne
Uroczysta immatrykulacja studentów I roku
Wykład inauguracyjny
Wręczenie nagród Rektora
Przemówienie Przewodniczącej Parlamentu WSAiB
Gaudeamus Igitur
Poczęstunek dla Gości