UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW 2022

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW 2022

Zapraszamy Absolwentów WSAiB 2022 na Uroczystość Wręczenia Dyplomów, która odbędzie się  28 września 2022 r. o godz. 17.00 na terenie Uczelni.

Na początek przewidzieliśmy wspólne zdjęcie w togach i biretach na schodach przed budynkiem. Togi i birety będą do wypożyczenia w uczelni.

Następnie udamy się na Aulę im. prof. Jerzego Młynarczyka, gdzie nastąpi uroczystość wręczenia nagród wyróżnionym Absolwentom oraz dyplomów ukończenia studiów przybyłym Absolwentom. W uroczystości udział wezmą także Promotorzy.
Po oficjalnej części zapraszamy Wykładowców i Absolwentów na bankiet do Sali na parterze.

Absolwentów prosimy o wypełnienie do 25 września poniższego zgłoszenia udziału w uroczystości. Do zobaczenia!

https://wsaib.pl/wreczenie-dyplomow-2022/