KONFERENCJA NAUKOWA PARAMEDYK 2022

Konferencja Naukowa „Paramedyk 2022”, to wydarzenie poświęcone ratownictwu taktycznemu, na które szczególnie zapraszamy wszystkich przedstawicieli służb mundurowych, medycznych oraz osoby, które chcą wiedzieć więcej o ratownictwie i pierwszej pomocy w konfliktach zbrojnych i w stanach nadzwyczajnych. Wstęp wolny. Wydarzenie odbędzie się 19 września 2022 r. w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Imprezie towarzyszą prezentacje sprzętu i warsztaty, które mają wymiar edukacyjny, promując wśród służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najlepsze standardy postępowania i najnowsze rozwiązania techniczne. Prelegentami oraz instruktorami prowadzącymi zajęcia warsztatowe są krajowi i zagraniczni eksperci i specjaliści z dziedzin nauk medycznych i o zdrowiu, społecznych oraz inżynieryjno-technicznych.

Termin: 19.09.2022 r.

Rozpoczęcie i rejestracja uczestników: godz. 9:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7

Patronat honorowy: Komendant Główny Policji

Sponsorzy: Haix, Foragroup.

Współorganizatorzy:

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Komitet naukowy konferencji:

Rektor WSAiB dr Tomasz Białas – przewodniczący komitetu

Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego UWM dr hab. Jadwiga Snarska prof. UWM – wiceprzewodnicząca komitetu

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński

prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński

prof. dr hab. Zbigniew Adamiak

prof. dr hab. Jerzy Ejsmont

prof. dr hab. Radosław Laskowski

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki

dr hab. Beata Świeczko-Żurek

dr hab. Janusz Gierszewski

dr hab. Rafał Ożarowski

dr hab. Tomasz Chinciński

dr hab. Marek Cupryjak

Komitet organizacyjny konferencji:

dr Jarosław Przyjemczak

dr Wojciech Wosek

dr Paweł Chyc

dr Paweł Jastrzębski

dr Damian Szlachter

dr inż. Ewa Kowalska

mgr Tadeusz Miłowski

Partnerzy instytucjonalni: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego, Polskie Stowarzyszenie Prawa Wojskowego i Prawa Wojennego

Harmonogram wydarzenia

(konferencja)

19 wrzesień 2022 r.
09.00 – 09.30Rejestracja uczestników Konferencji
09.30 – 09.45Rozpoczęcie konferencji
09.45 – 11.30Panel I konferencyjny
11.30 – 12.00Przerwa kawowa
12.00 – 13.45Panel II konferencyjny
13.45 – 14.30Panel Ekspercki
14.30 – 14.45Posumowanie Konferencji – organizatorzy

Panel I konferencyjny – Bezpieczeństwo w teorii i praktyce

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki – Nauka dla kontrterroryzmu – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski – Zasadnicze problemy organizacji stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr Tomasz Safjański – Specjalistyczne narzędzia transgranicznej współpracy policyjnej w ramach Interpolu – Stowarzyszenie Taktyków Kryminalistyki z siedzibą w Warszawie

dr hab. Adam Hołub – Przejawy aktywności grup radykalnych w warunkach pandemii – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Paweł Lubiewski – Służby specjalne, a siły specjalne

dr Jarosław Przyjemczak -Proces doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Policji w zakresie udzielania pierwszej pomocy na polu walki – wydarzenie „Paramedyk” – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

dr Marcin Nowak – Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, jako szczególnych charakter działań funkcjonariuszy Policji – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dyskusja

Panel II konferencyjny – Ratownictwo w trakcie trwania konfliktów zbrojnych i pierwsza pomoc na polu walki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński – Gdański Uniwersytet Medyczny

dr Wojciech Mendel – Ochrona prawna personelu medycznego w działaniach zbrojnych – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

dr Jarosław Cymerski – Potencjał ratowników medycznych na tle rozwoju osobniczego człowieka – Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

dr Michał Piekarski – Działanie zespołów ratowniczych w strefach niebezpiecznych – Uniwersytet Wrocławski

dr Paweł Różański – Wpływ słyszanych dźwięków na skuteczność działań RKO niemowląt wśród przedstawicieli wybranych formacji mundurowych – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia AWF w Białej Podlaskiej;

Peter Verdon BSc. (Hons), RN, Capt. OF-2(Ret.) – Specific Challenges to Evacuation in Conflict Environments – wystapienie w j. angielskim

David Rivas (UK) – Cyberatacks on emergency systems – wystapienie w j. angielskim

Grzegorz Materla – Elementy wyposazenia indywidualnego ratowników – najnowsze materiały oraz technologie wytwarzania

Panel ekspercki – Ratownictwo – nie tylko na ulicy – pierwsza pomoc w działaniach taktycznych – jak można lepiej pomagać poszkodowanym

dr Paweł Jastrzębski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr inż. Ewa Kowalska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

mgr Tadeusz Miłowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie