KONFERENCJA: OBLICZA SUICYDOLOGII

KONFERENCJA: OBLICZA SUICYDOLOGII

Konferencja Naukowa: „Oblicza suicydologii – problematyka samobójstw w województwie pomorskim” odbędzie się na naszej uczelni 15 września 2022 r. Wstęp wolny.

Zapraszamy wszystkie osoby, które w wyniku swojego zawodu lub wolontariatu, mają stały kontakt z osobami, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, podejmującymi działania destrukcyjne i samobójcze. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli placówek pomocowych, kryzysowych, edukacyjnych lub służb mundurowych. Celem konferencji jest podniesienie poziomu świadomości w zakresie problematyki samobójstw i rozpowszechnienie wypracowanych praktyk w zakresie profilaktyki czynów suicydalnych.

Konferencja organizowana jest wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, a partnerem głównym wydarzenia jest Miasto Gdynia.

Zapraszamy do siedziby
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
im. E. Kwiatkowskiego
w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7
w godz. 9.30 – 14.30

Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/25u9bXdv6

Szczegóły:

Termin: 15 września 2022 roku

Miejsce: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego Gdyni, ul. Kielecka 7

Organizatorzy: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Partner główny konferencji: Miasto Gdynia

Komitet honorowy:

dr Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdynia

nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

dr Tomasz Białas Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Komitet naukowy konferencji:

dr hab. Jadwiga Snarska – Przewodnicząca komitetu – Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego UWM

prof. dr hab. Ewa Gruza – Katedra Kryminalistyki WPiA UW

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki – WSPol w Szczytnie

dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP – Dyrektor Instytutu Bezp. i Zarządzania AP w Słupsku

dr Anna Andrzejewska-Cioch – Suicydolog PTS

dr n. med. Agata Cichoń-Chojnacka – Gdyńska Psychiatra Dziecięca Keja-Med

Komitet organizacyjny konferencji:

dr Wojciech Wosek – Kier. Katedry Bezpieczeństwa WSAiB w Gdyni

dr Jarosław Przyjemczak – Prodziekan WPiA WSAiB w Gdyni

dr Wojciech Mendel – WSAiB w Gdyni

dr Andrzej Gawliński – UWM w Olsztynie/ WSAiB w Gdyni

mgr Iwona Borkowska – KWP w Gdańsku

mgr Renata Stańczak – KWP w Gdańsku

Program konferencji
09.30 – 10.00Rozpoczęcie konferencji

dr Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni

nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

dr Tomasz Białas Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

10.00 – 12.00Panel I konferencyjny

prof. dr hab. Ewa Jolanta Gruza – Uniwersytet Warszawski

„Zaginięcia samobójcze”

dr Andrzej Gawliński – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

„Przestępstwo namowy lub pomocy w samobójstwie na podstawie analizy przypadków z polskiej praktyki sądowej z lat 2000-2022”

dr Ewa Pachura – Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

„Samobójstwa upozorowane na zabójstwa i wypadki”

dr Paweł Kozłowski – Akademia Pomorska w Słupsku

„Poziom zaburzeń internalizacyjnych i ryzyko presuicydalne u młodzieży”

dr Wojciech Mendel – WSAiB w Gdyni

„Samobójstwa w siłach zbrojnych”

dr Wojciech Wosek – WSAiB w Gdyni

„Motywacja i metody samobójstw na przykładzie Gdyni”

12.00 – 12.30Przerwa kawowa
12.30 – 13.45Panel II konferencyjny

dr Anna Andrzejewska-Cioch – suicydolog PTS

„Samobójstwo – pragnienie śmierci czy niemy krzyk rozpaczy. Prewencja i postwencja suicydalna   w społecznym systemie wsparcia”

mgr Paweł Piotr Chrzan – Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni

„Rola interwencji kryzysowej w profilaktyce czynów suicydalnych”

mgr Radosław Nowak – Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

„Ryzyko samobójstw a używanie substancji psychoaktywnych”

ppor.  Marta Dzięgielowska – Areszt Śledczy w Gdańsku

„Charakterystyka podejmowanych zachowań suicydalnych w warunkach izolacji penitencjarnej”

st. post. Iwona Borkowska – Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

„Profilaktyka czynów suicydalnych wśród policjantów woj. pomorskiego – rola i zadania psychologów policyjnych”

13.45 – 14.15Panel dyskusyjny
14:15-14:30Podsumowanie i zakończenie konferencji – organizatorzy