ZMARŁ PROFESOR KRZYSZTOF SZAŁUCKI

ZMARŁ PROFESOR KRZYSZTOF SZAŁUCKI

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci prof. dra hab. Krzysztofa Szałuckiego, Kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości WSAiB.

Wybitny ekonomista, specjalizował się w ekonomice transportu. Autor licznych publikacji naukowo-badawczych. Jako wykładowca akademicki był ceniony przez współpracowników i lubiany przez studentów. Pan Profesor z naszą Uczelnią związany był od października 2021 roku. Był pomysłodawcą i mentorem utworzenia na WSAiB specjalności Audyt Ekonomiczny Przedsiębiorstw i Instytucji.

Odszedł od nas wspaniały dydaktyk i praktyk. Miał 71 lat.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

wyrazy współczucia składają Rektor, Prezydent, Senat

oraz cała społeczność akademicka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu  im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Uroczystości pogrzebowe

Pogrzeb Pana Profesora Krzysztofa Szałuckiego odbędzie się w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, uroczystości rozpoczną się o godz. 11.00 na Cmentarzu Witomińskim,
ul. Witomińska 76 w Gdyni.

Nota biograficzna

Prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Profesor nauk ekonomicznych od 2000 roku. Przez wiele lat pracował w Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Sopocie, a następnie piastował liczne funkcje na Uniwersytetecie Gdańskim. Był kierownikiem Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych Wydziału Ekonomicznego UG, prodziekanem Wydziału Ekonomiki Transportu UG, prodziekan Wydziału Ekonomicznego UG, dyrektorem Kolegium Ekonomicznego UG kierownikiem  Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych UG. Od 2021 roku związany był z Katedrą Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Prowadził badania naukowe w zakresie ekonomiki transportu, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów skutecznego i efektywnego działania przedsiębiorstw transportowych oraz w zakresie teorii przedsiębiorstw, z położeniem nacisku na diagnozowanie procesów ekonomicznych i zachowania podmiotów gospodarczych w warunkach ekstremalnych i incydentalnych.

Opublikował 480 publikacji i wypromował 12 doktorantów. Jego wiodące przedmioty dydaktyczne to: gospodarowanie w transporcie samochodowym, nauka o przedsiębiorstwie, ekonomika przedsiębiorstw transportowych, zarządzanie finansowe, teoria diagnozowania ekonomicznego, teoria funkcjonowania przedsiębiorstw, badania analityczne w gospodarce.

Odbywał naukowe staże i wizyty za granicą: Wyższa Szkoła Lotnictwa Cywilnego w St. Petersburgu, Wyższa Szkoła Transportu w Dreźnie, Uniwersytet Londyński (The London School of Economics and Political Science). Równocześnie od 1990 r. był związany z samorządem terytorialnym Polski. Współpracował z Prezydent Gdyni Franciszką Cegielską w zakresie utworzenia koncepcji i praktycznego wdrożenia programu restrukturyzacji publicznego transportu zbiorowego w Gdyni oraz na terenie gmin: Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo i Żukowo. Pełnił funkcję pełnomocnika Prezydenta Gdyni ds. komunikacji miejskiej, był zastępcą dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Od 1 stycznia 2005 roku pełni funkcję skarbnika gminy Miasta Gdyni.

Był członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku,  Sekcji Transportu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.