ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ POŚWIĘCONĄ ZAGADNIENIOM PRAWNYM

W dniach 29-30 maja 2014 r. w Wydziale Zamiejscowym Prawa i Administracji Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa pt. „Współczesne problemy nauk penalnych”. Współorganizatorem wydarzenia jest WSAiB. Serdecznie zapraszamy.

 

INFORMACJE O KONFERENCJI

Celem konferencji jest analiza unormowań z zakresu procesu karnego, w szczególności wprowadzonych ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, odnoszących się do konsensualizmu procesowego.

 

W ramach niniejszej Konferencji Naukowej w szczególności omawiane będą następujące zagadnienia:

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawować będzie komitet naukowy, w składzie:

ZGŁOSZENIA REFERATÓW

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy:

Bank DnB NORD Polska S.A. 82 1370 1037 0000 1701 4081 8400

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy przelew, nazwę instytucji oraz zaznaczyć: Konferencja Naukowa „Konsensualizm procesowy w praktyce karno-procesowej”. Opłata nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu.

 

Uczestnictwo w konferencji można zgłaszać do 30 kwietnia 2014 r.

 

INFORMACJE OGRANIZACYJNE

 

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 maja 2014 r. w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Administracji Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
(ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław). Organizatorami wydarzenia są Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

 

docxREGULAMIN_konferencja_20-30_MAJA.docx

 

Serdecznie zapraszamy!