21.03.2017

ZARZĄDZANIE BHP – NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE BHP - NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE

Trwa nabór na studia podyplomowe Zarządzanie BHP. Termin rozpoczęcia zajęć – koniec marca 2017 r.

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni uruchamia dodatkowy nabór na studia podyplomowe dla specjalistów BHP. Zajęcia są ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie BHP mogą pracować na stanowiskach: starszy inspektor ds. BHP, specjalista ds. BHP, starszy specjalista ds. BHP, główny specjalista ds. BHP. Słuchacze zapoznają się z przepisami prawa pracy, psychologią pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową, ergonomią, ryzykiem zawodowym, wypadkoznawstwem i z innymi obszarami wiedzy na poziomie właściwym dla osoby zarządzającej bezpieczeństwem i hignieną pracy. Zajęcia prowadzą praktycy, na co dzień wykonujący zawody związane z zagadnieniami BHP.

Zjazdy odbywają się w weekendy: rozpoczęcie zajęc w marcu 2017 r., zakończenie studiów w październiku 2017 r.

Dołącz do grupy, trwa rekrutacja. Dowiedz się więcej: tel. 58 660 74 28, e-mail: podyplomowe@wsaib.pl,

Czytaj: wsaib.pl