Stypendia w WSAiB

Komisja Stypendialna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium rektora do 28 lutego 2021 r. przez tych studentów, którzy rozpoczęli studia w lutym 2020 r. oraz tych, których decyzje o przyznaniu stypendium rektora wygasają w lutym 2021 r. W związku z ustalonym ustawowym progiem 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów, którzy mogą otrzymać stypendium rektora, rekomendujemy składanie wniosków o przyznanie stypendiów rektorskich przez osoby, które uzyskały minimalną średnią z poprzednich dwóch semestrów na poziomie 4,65.
Osoby, które rozpoczynają studia w lutym 2021 i mają trudną sytuację materialną lub dysponują orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby spełniające punkt 3, par. 6 Regulaminu, mogą składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego lub dla osób niepełnosprawnych do 28 lutego 2021 r.

 

UWAGA! Ważne ogłoszenie w sprawie stypendiów ---> Proszę kliknąć

 

Od 24 września wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej - stypendium rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi - można złożyć na trzy sposoby:

  • osobiście w pokoju nr 13, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 - 16.00;
  • osobiście w Dziekanacie, w czasie zjazdów, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "STYPENDIA";
  • za pośrednictwem poczty, na adres Uczelni z dopiskiem: "STYPENDIA".

 

Studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni mogą korzystać z rozbudowanego systemu stypendialnego. Proponowane stypendia to realna szansa na zarówno swobodny rozwój i poszerzanie naukowych horyzontów, jak i konkretna pomoc w trudniejszej sytuacji finansowej. Skorzystaj z naszego systemu stypendialnego i studiuj bez finansowych przeszkód! Po jakie stypendium możesz sięgnąć jako student WSAiB?

Naszym studentom oferujemy przede wszystkim stypendia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa (dotychczasowy program stypendialny). Dodatkowo nasi studenci mogą za pośrednictwem uczelnianego Biura ds. Stypendiów skorzystać z różnych programów stypendiów zewnętrznych.

Co daje stypendium podczas studiów? Otrzymując stypendium, zyskujesz środki finansowe np. na opłacenie czesnego. To także dodatkowa gotówka, którą możesz przeznaczyć na dowolny inny cel czy też rozwiązanie umożliwiające studiowanie, praktykę lub staż za granicą. Stypendium to dla Ciebie nowa szansa. Skorzystaj z niej w WSAiB!

Składanie i rozpatrywanie wniosków o stypendia WSAiB

Gdzie złożyć dokumenty?

Na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 w pokoju 13.
email: stypendia@wsaib.pl
tel. 58 660 74 44

Listownie na adres:
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdynia
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7
„biuro ds. stypendiów”

Harmonogram

Wnioski stypendialne (nie dotyczy zapomóg) przyjmowane są od dnia 1 września 2021 roku do dnia 25 października 2021 roku.

Pliki do pobrania

 

Przypominamy, iż studenci, którzy nie zgadzają się z decyzją Komisji Stypendialnej mają prawo do odwołania poprzez złożenie wniosku do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wniosek dostępny jest tutaj: link

Wniosek musi być podpisany i może być wysłany pocztą tradycyjną, złożony osobiście lub przesłany na adres: decyzje.stypendia@wsaib.pl