• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Stypendia

INFORMACJA O STYPENDIACH

Studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni mogą korzystać z systemu stypendialnego. Dołożyliśmy wszelkich starań, by zasady przyznawania stypendiów przedstawić w przyjaznej formie.

JAKIE SĄ RODZAJE STYPENDIÓW?

 • stypendium Rektora – dawniej nazywane stypendium naukowym, przyznawane za dobre wyniki w nauce (10% studentów z najwyższą średnią ocen na danym kierunku) lub szczególne osiągnięcia naukowe,
 • stypendium socjalne – przyznawane studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Wykaz dokumentów do pobrania, z wyszczególnieniem instytucji, w których można je uzyskać oraz lista osób, od których wymagane są poszczególnie dokumenty:

pdfWykaz potrzebnych dokumentów do stypendium socjalnego

 • stypendium socjalne o zwiększonej wysokości - przyznawane studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz korzystają z zakwaterowania w domu studenckim lub wynajętym obiekcie mieszkalnym (tylko dla studentów studiów stacjonarnych),
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – przyznawane studentom, którzy posiadają stopień niepełnosprawności (od lekkiego po znaczny),
 • jednorazowa zapomoga – przyznawana studentom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji losowej (przyznawana maksymalnie raz w semestrze).

JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW?

Szczegółowe informacje ukazują się na początku października każdego roku.

JAK ZŁOŻYĆ PODANIE O PRZYZNANIE STYPENDIUM?

 • pobrać i wypełnić wniosek/wnioski o wybrane stypendium/stypendia. Wnioski dostępne są do pobrania na dolej części strony,
 • w przypadku stypendium socjalnego przygotować zestaw pozostałych dokumentów,
 • zebrane dokumenty złożyć w Dziekanacie lub przesłać pocztą pod adresem:
  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia,
  z dopiskiem „komisja stypendialna".

Wnioski o stypendia w roku akademickim 2017/2018 przyjmowane są od 17 lipca do 15 października 2017 r.

Prosimy również pamiętać, aby do wniosków dołączać numer swojego konta bankowego!

Kontakt w sprawie stypendiów:

tel. 538 386 866
e-mail: iosmolska@wp.pl

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium/zapomogi

Wniosek o stypendium Rektora

Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o zapomogę losową

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe dokumenty do pobrania

Regulamin stypendialny 2016

Oświadczenie o zryczałtowanym podatku

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego

Numer rachunku bankowego do stypendium

Oświadczenie o braku dochodów

Informacja w sprawie stypendiów