Stypendia w WSAiB

UWAGA! Ważne ogłoszenie w sprawie stypendiów ---> Proszę kliknąć

 

Od 24 września wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej - stypendium rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi - można złożyć na trzy sposoby:

  • osobiście w pokoju nr 13, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 - 16.00;
  • osobiście w Dziekanacie, w czasie zjazdów, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "STYPENDIA";
  • za pośrednictwem poczty, na adres Uczelni z dopiskiem: "STYPENDIA".

Przypominamy, iż mają Państwo czas aż do 25 października!

 

Studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni mogą korzystać z rozbudowanego systemu stypendialnego. Proponowane stypendia to realna szansa na zarówno swobodny rozwój i poszerzanie naukowych horyzontów, jak i konkretna pomoc w trudniejszej sytuacji finansowej. Skorzystaj z naszego systemu stypendialnego i studiuj bez finansowych przeszkód! Po jakie stypendium możesz sięgnąć jako student WSAiB?

Naszym studentom oferujemy przede wszystkim stypendia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa (dotychczasowy program stypendialny). Dodatkowo nasi studenci mogą za pośrednictwem uczelnianego Biura ds. Stypendiów skorzystać z różnych programów stypendiów zewnętrznych.

Co daje stypendium podczas studiów? Otrzymując stypendium, zyskujesz środki finansowe np. na opłacenie czesnego. To także dodatkowa gotówka, którą możesz przeznaczyć na dowolny inny cel czy też rozwiązanie umożliwiające studiowanie, praktykę lub staż za granicą. Stypendium to dla Ciebie nowa szansa. Skorzystaj z niej w WSAiB!

Składanie i rozpatrywanie wniosków o stypendia WSAiB

Gdzie złożyć dokumenty?

Na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 w pokoju 13.
email: stypendia@wsaib.pl
tel. 58 660 74 44

Listownie na adres:
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdynia
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7
„biuro ds. stypendiów”

Harmonogram

Wnioski stypendialne (nie dotyczy zapomóg) przyjmowane są od dnia 1 września 2020 roku do dnia 25 października 2020 roku.

Pliki do pobrania