Stypendia w WSAiB

Uwaga studenci!

Zgodnie z najnowszymi postanowieniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, mogą składać online wnioski o dodatkową zapomogę. Aby otrzymać zapomogę, należy wypełnić wniosek z zakładki ZAPOMOGA FINANSOWA, znajduący się poniżej.

 

Studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni mogą korzystać z rozbudowanego systemu stypendialnego. Proponowane stypendia to realna szansa na zarówno swobodny rozwój i poszerzanie naukowych horyzontów, jak i konkretna pomoc w trudniejszej sytuacji finansowej. Skorzystaj z naszego systemu stypendialnego i studiuj bez finansowych przeszkód! Po jakie stypendium możesz sięgnąć jako student WSAiB?

Naszym studentom oferujemy przede wszystkim stypendia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa (dotychczasowy program stypendialny). Dodatkowo nasi studenci mogą za pośrednictwem uczelnianego Biura ds. Stypendiów skorzystać z różnych programów stypendiów zewnętrznych.

Co daje stypendium podczas studiów? Otrzymując stypendium, zyskujesz środki finansowe np. na opłacenie czesnego. To także dodatkowa gotówka, którą możesz przeznaczyć na dowolny inny cel czy też rozwiązanie umożliwiające studiowanie, praktykę lub staż za granicą. Stypendium to dla Ciebie nowa szansa. Skorzystaj z niej w WSAiB!

Składanie i rozpatrywanie wniosków o stypendia WSAiB

Gdzie złożyć dokumenty?

Na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 w pokoju 13.
email: stypendia@wsaib.pl
tel. 58 660 74 44

 

Listownie na adres:
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdynia
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7
„biuro ds. stypendiów”

Harmonogram

W związku z koniecznością dostosowania Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni do nowo uchwalonych rozwiązań, wnioski stypendialne będę udostępnione w drugiej połowie sierpnia 2020 roku.


Wnioski stypendialne (nie dotyczy zapomóg) przyjmowane są od dnia 1 września 2020 roku do dnia 25 października 2020 roku.


 

Uwaga!

Komisja Stypendialna przypomina, że do końca lutego każdy, kto otrzymuje stypendium socjalne, musi złożyć oświadczenie (zał. 10) o zmianie sytuacji materialnej. Niezłożenie takiego załącznika skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.

 

Pliki do pobrania