• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

Stypendia w WSAiB

Studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni mogą korzystać z rozbudowanego systemu stypendialnego. Proponowane stypendia to realna szansa na zarówno swobodny rozwój i poszerzanie naukowych horyzontów, jak i konkretna pomoc w trudniejszej sytuacji finansowej. Skorzystaj z naszego systemu stypendialnego i studiuj bez finansowych przeszkód! Po jakie stypendium możesz sięgnąć, jako student WSAiB?

Naszym studentom oferujemy przede wszystkim stypendia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa (dotychczasowy program stypendialny). Dodatkowo nasi studenci mogą za pośrednictwem uczelnianego Biura ds. Stypendiów skorzystać z różnych programów stypendiów zewnętrznych.

Co daje stypendium podczas studiów? Otrzymując stypendium, zyskujesz środki finansowe np. na opłacenie czesnego. To także dodatkowa gotówka, którą możesz przeznaczyć na dowolny inny cel, czy też rozwiązanie umożliwiające studiowanie, praktykę lub staż za granicą. Stypendium to dla Ciebie nowa szansa. Skorzystaj z niej w WSAiB!

Składanie i rozpatrywanie wniosków o stypendia WSAiB

Gdzie złożyć dokumenty?

Na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 w pokoju 13, a także w soboty w godz. 8-16.
email: stypendia@wsaib.pl
tel. 58 660 74 44

 

Listownie na adres:
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdynia
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7
„biuro ds. stypendiów”

Harmonogram

14.10. - ostateczny termin składania wniosków stypendialnych

25.10. - ogłoszenie ws. kompletności wniosków

10.11. - ostateczny termin na uzupełnienie braków w złożonych wnioskach

25.11. - ogłoszenie decyzji Komisji Stypendialnej

9.12. - ostateczny termin składania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej

16.01. - ogłoszenie decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej

 

Uwaga!

Komisja Stypendialna przypomina, że do końca lutego każdy, kto otrzymuje stypendium socjalne, musi złożyć oświadczenie (zał. 10) o zmianie sytuacji materialnej. Niezłożenie takiego załącznika skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.

 

Pliki do pobrania