Stypendia w WSAiB

Studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni mogą korzystać z rozbudowanego systemu stypendialnego. Proponowane stypendia to realna szansa na zarówno swobodny rozwój i poszerzanie naukowych horyzontów, jak i konkretna pomoc w trudniejszej sytuacji finansowej. Skorzystaj z naszego systemu stypendialnego i studiuj bez finansowych przeszkód! Po jakie stypendium możesz sięgnąć jako student WSAiB?

Naszym studentom oferujemy przede wszystkim stypendia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa (dotychczasowy program stypendialny). Dodatkowo nasi studenci mogą za pośrednictwem uczelnianego Biura ds. Stypendiów skorzystać z różnych programów stypendiów zewnętrznych.

Co daje stypendium podczas studiów? Otrzymując stypendium, zyskujesz środki finansowe np. na opłacenie czesnego. To także dodatkowa gotówka, którą możesz przeznaczyć na dowolny inny cel czy też rozwiązanie umożliwiające studiowanie, praktykę lub staż za granicą. Stypendium to dla Ciebie nowa szansa. Skorzystaj z niej w WSAiB!

Kontakt do Biura ds. Stypendiów:
e-mail: stypendia@wsaib.pl
nr telefonu: 58 660 74 38

Składanie i rozpatrywanie wniosków o stypendia WSAiB

Gdzie złożyć dokumenty?

Na parterze uczelni w Biurze Stypendialnym:

w okresie od 01.08.21 do 22.09.21

  • poniedziałek - piątek: 8-16

w okresie od 24.09.21 do 25.10.21:

  • poniedziałek - środa: 8-16,
  • piątek: 10-18,
  • sobota: 8-16

Listownie na adres:
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdynia
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7
dopisek „Stypendia”

 

Harmonogram

Komisja Stypendialna informuje, iż wnioski o stypendium rektora, socjalne i dla osób niepełnosprawnych można składać w terminie od 01.08.2021r. do 25.10.2021r. przy czym oficjalnym terminem wpłynięcia wniosków złożonych w sierpniu i wrześniu będzie 01.10.2021r.

 

Pliki do pobrania na rok akademicki 2021/2022

Przypominamy, iż studenci, którzy nie zgadzają się z decyzją Komisji Stypendialnej mają prawo do odwołania poprzez złożenie wniosku do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wniosek dostępny jest tutaj: link

Wniosek musi być podpisany i może być wysłany pocztą tradycyjną lub złożony osobiście.