• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Stypendia

Studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni mogą korzystać z rozbudowanego systemu stypendialnego.

Po pierwsze oferujemy naszym studentom stypendia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa (dotychczasowy program stypendialny).

Dodatkowo nasi studenci mogą za pośrednictwem Biura ds. Stypendiów skorzystać z różnych programów stypendiów zewnętrznych, które np. pokryją czesne, zapewnią dodatkową gotówkę, czy umożliwią studiowanie, praktykę lub staż za granicą.

Składanie i rozpatrywanie wniosków

Gdzie złożyć dokumenty?

Na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 w pokoju 315.

Listownie na adres:
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdynia
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7
„biuro ds. stypendiów”

Harmonogram

 • nabór wniosków

  10marzec
 • wyniki naboru stypendialnego

  15marzec
 • ostateczny termin dostarczenia braków i złożenia odwołania od decyzji

  22marzec
 • ogłoszenie ostatecznych decyzji stypendialnych

  29marzec
Biuro Stypendiów

godziny pracy

pon. - pt. 9.00 - 16.00

pokój 315

Iwona Topka
Pełnomocnik Rektora ds. Stypendiów

tel. 58 660 74 44

e-mail stypendia@wsaib.pl