VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE”: JURATA 2017

VII  MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA  NAUKOWA "BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE": JURATA 2017

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo pod hasłem „Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie”
JURATA, 17-19 maja 2017 r.

Od 12 lat pod auspicjami Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz jej uczelni partnerskich odbywają się interdyscyplinarne konferencje naukowe, łączące ze sobą trzy obszary tematyczne: biznes, administrację i bezpieczeństwo. Organizatorzy i uczestnicy konferencji ukazują współzależność funkcjonowania tych trzech obszarów. Starają się również o to, aby obrady za każdym razem obejmowały jak najbardziej aktualną tematykę. Stały udział w kolejnych konferencjach biorą udział przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych, wzbogacając wspólny dorobek naukowy.

Współczesna Europa przeżywa okres niestabilności, która wyraźnie wpływa na sposoby funkcjonowania państwa. Uczestnicy konferencji podejmą próbę zidentyfikowania zagrożeń i problemów wynikających z tego faktu, biorąc pod uwagę zarówno zagrożenia militarne, jak niemilitarne. Podejmą próbę analizy metod oraz strategii ochrony danych, obrony przed działaniami wywiadu gospodarczego. Zajmą się również kwestiami bezpieczeństwa gospodarki morskiej, bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego oraz bezpieczeństwa przestrzeni wirtualnej.

Do udziału w naszej konferencji zapraszamy badaczy oraz praktyków związanych ze sferą gospodarki i bezpieczeństwa; przedstawicieli nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie wewnętrznym, nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, nauk prawniczych, socjologów, politologów, medioznawców, funkcjonariuszy

Zobacz program konferencji

Pełną informację dla uczestników konferencji zawierają załączone materiały: „Komunikat nr 1”, karta zgłoszenia oraz zasady przygotowania edytorskiego tekstów przeznaczonych do monografii.

informacja dla uczestników – Komunikat nr 1;
formularz zgłoszeniowy;
zasady przygotowania tekstu do druku.

* * *

information for participants – statement No. 1
registration form
principles for preparing the text

Patronat honorowy:

Patronat Honorowy VII Konferencja Jurata

patronat honorowy Gdynia

Partner Główny Imprezy:

lotos logo

Sponsorzy:

Port Gdynia

vbw logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz